MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnN?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

NEW MAZDA2 - PHONG CÁCH & N?NG ??NG

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnCh?m rãi "Nhìn","Ch?m" và "C?m nh?n"h?i th? sành ?i?u, t? tin trong thi?t k? KODO c?a m?u xe th? h? m?i. M?u xe h??ng b?n ??n hình m?u mà b?n khao khát.

CH?N MÀU S?C XE

 • Soul Red Crystal Metallic
 • Eternal Blue
 • Snowflake White Pearl Mica
Soul Red Crystal Metallic
Eternal Blue
Snowflake White Pearl Mica

    KÉO CHU?T ?? XEM HÌNH ?NH 360°

    • swatch unselected Black Cloth swatch unselected overlay
     Black Leather
    • swatch unselected Brown Cloth swatch unselected overlay
     Brown Cloth
    • swatch unselected Blue Grey Leather swatch unselected overlay
     Blue Grey Leather
    Black Leather
    Brown Cloth
    Blue Grey Leather
    Black Leather 1 Brown Cloth 1 Blue Grey Leather 1

    MUA XE