MAZDA VI?T NAM

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnN?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

MAZDA BT-50 - ?A N?NG VÀ M?NH M?

Xổ số miền bắc thứ 4 hàng tuầnV?i ki?u dáng ch?c ch?n, Mazda BT-50 là ng??i b?n hoàn h?o cho l?i s?ng hi?n ??i ??y n?ng ??ng, ??a b?n ??n m?i n?i b?n c?n ??n, theo cách b?n mu?n mà không c?n gò bó theo chu?n m?c.

CH?N MÀU XE

 • Jet Black
 • Deep Crystal Blue
 • Titanium Flash
 • Cool White
 • Liquid Silver Metallic
 • Blue Reflex
Jet Black
Deep Crystal Blue
Titanium Flash
Cool White
Liquid Silver Metallic
Blue Reflex

       Click chu?t và xoay ?? xem

       • swatch unselected Bt 50 Xt Black Cloth (1) swatch unselected overlay
        Black Cloth
       Black Cloth
       Black Cloth Bt 50 Dual Cab Xt At Black Cloth Interior R Rgb Ipm2018 Vlp R Rgb

       MUA XE